Om allt går bra kommer vi att få en kull med valpar omkring midsommar 2020.