Fotoalbum

Trötter Valle,
Valle den harige hunden
2013 Valle på grillfest